นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

รับสินค้าทุกครั้งรบกวนลูกค้าถ่ายวิดีโแก่อนแกะสินค้าทุกครั้ง เพื่อรองรับปัญหาการคืน เคลม สินค้าค่ะ และส่งคลิปมาที่ ไลน์ @sures และจะทำเรื่องประสานงานเบื้องต้น เพื่อทำเรื่งให้ลูดค้าส่งของกลับ และดำเนินการขั้นถัดไปค่ะ

 

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนทางร้านจะดำเนินการตรวจสอบเคลมคืนสินค้าหลังสินค้ากลับถึงร้านภายใน 3-7 วันทำการค่ะ

 

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางติดต่อ ที่ 061-8818108 หรือ ไลน์ไอดี @sures ค่ะ