คอยล์จุดระเบิด TOP PERFORMANCE

Showing 1–40 of 93 results

คอยล์จุดระเบิด TOP PERFORMANCE

คอยล์จุดระเบิด (Ignition Coil) หรือ คอยล์หัวเทียน ใช้ในรถเครื่องยนต์เบนซิน ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าแรงต่ำ 12V เพิ่มให้เป็นไฟฟ้าแรงสูงถึง 18,000 ถึง 40,000 V ของแบตเตอรี่ โดยหลักการทำงานเหมือนหม้อแปลงไฟฟ้า โดยการแปลงไฟฟ้านี้เพื่อให้เกิดการกระโดดของกระแสไฟที่หัวเทียน โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเผาไหม้ในระบบเครื่องยนต์

คอยล์จุดระเบิด ,คอยล์ ,คอยล์ราคา ,ราคาคอยล์ ,คอยล์หัวเทียน ,คอยล์ไฟ ,คอยล์จานจ่าย ,คอยล์รถยนต์ ,คอยล์รถ ,คอยรถ