เติมน้ำมันไม่เต็มลิตร-น้ำมัน-สังเกตุ-โกง-ปั๊มน้ำมัน-หัวจ่าย-ไม่ถูกต้อง-อะไหล่-sures-วรจักร

วิธีสังเกตเบื้องต้นเพื่อป้องกันการเติมน้ำมันไม่เต็มลิตร

 
1. ดูป้ายราคาน้ำมัน/ลิตรหน้าปั๊ม ว่าตรงกับราคาที่ตู้จ่ายน้ำมันหรือไม่
 
2. ตู้จ่ายน้ำมันจะต้องมีสติ๊กเกอร์วงกลมของกรมการค้าภายใน ซึ่งจะมีรูปครุฑสีแดง พร้อมระบุว่ามีการตรวจสอบแล้ว เมื่อปี พ.ศ อยู่ด้านล่าง
 
3. ก่อนเติม ตัวเลขจำนวนลิตรและจำนวนขาย (บาท) ต้องเป็น 0
 
4. เมื่อเติมเรียบร้อยอย่าลืมเช็กจำนวนขายกับจำนวนลิตรว่าตรงตามราคาหน้าปั๊มหรือไม่
 
ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการพบว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรณีดังกล่าว สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ทางกรมการค้าภายในจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบ หากกระทำผิดจริงจะถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
 
เติมน้ำมันไม่เต็มลิตร-น้ำมัน-สังเกตุ-โกง-ปั๊มน้ำมัน-ราคา-หัวจ่าย-ไม่ถูกต้อง-อะไหล่-sures-วรจักร
เติมน้ำมันไม่เต็มลิตร-น้ำมัน-สังเกตุ-โกง-ตู้จ่าย-ปั๊มน้ำมัน-หัวจ่าย-ไม่ถูกต้อง-อะไหล่-sures-วรจักร
เติมน้ำมันไม่เต็มลิตร-น้ำมัน-สังเกตุ-โกง-ปั๊มน้ำมัน-หัวจ่าย-ไม่ถูกต้อง-อะไหล่-sures-วรจักร

 
ขอบคุณที่มา www.kapook.com